Bạn đang xem : Sản phẩm Chim trĩ Bảng giá chim trĩ

Bảng giá chim trĩ

Email In PDF.

BẢNG GIÁ CHIM TRĨ

 

 

 

LOẠI GIỐNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (vnđ)

GHI CHÚ

Trứng

Trứng

15.000

 

 

 

Chim con

1 tuần

con

60.000


 

1 tháng tuổi

con

90.000

2 tháng tuổi

con

150.000

3 tháng tuổi

con

200.0000

 

Chim hậu bị
4,5,6 tháng

       

 220.000đ - 260.000 đ

     
       
     

 

     
     

Chim trưởng thành( 7 tháng trở lên)

Trống

con

280.000 đ 

 

Mái

con

340.000 đ

Chim thịt

kg

280.000

 

 Chim kiểng

con

350.000

 

 

( Ghi chú: Bảng giá chuẩn có thể thay đổi tuỳ thời giá và theo số lượng đơn đặt hàng .