Bạn đang xem : Sản phẩm Chim trĩ Bảng giá chim trĩ

Bảng giá chim trĩ

Email In PDF.

BẢNG GIÁ CHIM TRĨ

 

 

 

LOẠI GIỐNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (vnđ)

GHI CHÚ

Trứng

Trứng

20.000

 

 

 

Chim con

1 tuần

con

70.000


 

1 tháng tuổi

con

140.000

2 tháng tuổi

con

180.000

3 tháng tuổi

con

250.000 -350.000

 

Chim hậu bị
4,5,6 tháng

       

 250.000đ - 600.000 đ

     
       
     

 

     
     

Chim trưởng thành( 7 tháng trở lên)

Trống

con

500.000 đ  -750.000 đ

 

Mái

con

600.000 đ - 850.000đ

Chim thịt

kg

400.000

 

 Chim kiểng

con

790.000

 

 

( Ghi chú: Bảng giá chuẩn có thể thay đổi tuỳ thời giá và theo số lượng đơn đặt hàng .